Zanim zaczniesz

Co musi zawierać projekt budowlany

Projekt domu można wykonać indywidualnie lub zakupić gotowy projekt w pracowni architektonicznej. Sam projekt architektoniczno-budowlany czyli to co otrzymuję się od pracowni, to tylko część wymaganej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt domu można wykonać indywidualnie lub zakupić gotowy projekt w pracowni architektonicznej. Sam projekt architektoniczno-budowlany czyli to co otrzymuję się od pracowni, to tylko część wymaganej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Kompletny zestaw dokumentów powinien zawierać:

  • Projekt architektoniczno-budowlany wraz z adaptacją do lokalnych warunków terenowych, gruntowo-wodnych. Projekt ten musi również uwzględniać warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego a także sugestie inwestora.
  • Projekt zagospodarowania działki czyli naniesiony na mapkę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanych obiektów (domu, przyłączy, szamba lub oczyszczalni, śmietników, dojazdów, ogrodzenia i zieleni).

Tam gdzie występują wątpliwości odnośnie typu i nośności gruntu, wymagane są badania geotechniczne. Dokumentacja z wynikami badań może być wymagana przez Starostwo. Wszelkie prace projektowe muszą być wykonywane przez uprawnione osoby. Architekt powinien legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP.